PHU Marek Domański

Łomianki ul.Przeskok 26

tel. 602-605-399 

e-mail : marekmodelform@gmail.com

   

Tel. 602-605-399

   MENU

PHU

Marek Domański

Do czego stosuje się odlewnicze Silikony formierskie poliaddycyjne i silikony formierskie polikondensacyjne

Wykaz najważniejszych silikonów odlewniczych i ich podstawowe parametry

Jakie silikony addycyjne mam w ofercie? Więcej opisu.
 

Jakie silikony kondensacyjne  mam w ofercie?

Silikon RTV 240/C251.
                             addycyjny , proporcja  100:10 , transparentny , lepkość 45000mPas , czas życia 120 minut, skurcz 0,1%,
                             twardość 25 Shore A.
Silikon RTV 240/C250.
                             addycyjny , proporcja  100:10 , transparentny , lepkość 45000mPas , czas życia 120 minut, skurcz 0,1%,
                             twardość 40 Shore A.
Silikon RTV 245/C245.
                             addycyjny , proporcja  100:10 , transparentny , lepkość 45000mPas , czas życia 40 minut, skurcz 0,1%,
                             twardość 40 Shore A.
Silikony AD 20 ,AD 30, AD 35 to bardzo atrakcyjne produkty o niskiej cenie , skurcz 0,1% , wysoka stabilność  wymiaru czyli
że nie zmieniają wymiaru po kilku miesiącach,  Nie zawierają szkodliwych i drażniących związków więc można je nakładać na ludzkie ciało bez ryzyka że coś się stanie.  Mają niską lepkość więc nie wymagają stosowania komory próżniowej .

Symbole  są powiązane z twardością w shore A  czyli silikon AD 20 ma po utwardzeniu twardość 20 shore A

Silikony serii AD mają możliwość tiksotropowania za pomocą specjalnego środka . Dodanie 1% Tiksotropu powoduje że lejny silikon staje się lepki jak szpachla i nie spływa z pionowych ścian jak nakładamy o pędzlem
                          
Silikon RTV 134.
                             silikon kondensacyjny twardość 24 shore A , lepkość 23000mPas , skurcz poniżej 1% 
                             czas życia  20  lub 40 minut.  Wydłużenie przy zerwaniu 500%.
Silikon RTV 118.
                             silikon kondensacyjny twardość 18 shore A , lepkość 20000mPas , skurcz poniżej 1% 
                             czas życia  20  lub 40 minut.  Wydłużenie przy zerwaniu 500%.
Silikon RTV 137.
                             silikon kondensacyjny twardość 27 shore A , lepkość 26000mPas , skurcz poniżej 1% 
                             czas życia 20   oraz 40 minut minut  - Wydłużenie przy zerwaniu 350%
       
Silikony addycyjne w zależności od ich właściwości mają szerokie zastosowanie. Moja oferta ograniczy się tylko i aż do silikonów formierskich. Zakresy twardości od 25 Shore A do 40 shore A. Są w śród nich silikony stosowane w rapid prototyping  transparentne  o twardości 40 Shore A ale i 25 Shore A . Można je stosować również w ceramice i do form na odlewy gipsowe ale ze względu na wysoką lepkość wymagają komory próżniowej do odpowietrzania.  Drugim typem silikonów addycyjnych są niskolepkie silikony pigmentowane . Tutaj mogę zaproponować niebieski silikon o twardości 20 Shore A   , zielony silikon o twardości 30 Shore A oraz czerwony silikon o twardości 35 Shore A.

silikony kondensacyjne

silikon MSIL 10  - 10 shore A , wydłużenie przy zerwaniu 700% ,  lepkość 15000mPas
silikon MSIL 15  - 15 shore A , wydłużenie przy zerwaniu 600% ,  lepkość 16000mPas
silikon MSIL 20 - 20 shore A , wydłużenie przy zerwaniu 550% ,  lepkość 18000mPas
silikon MSIL 25 - 25 shore A , wydłużenie przy zerwaniu 500% ,  lepkość 20000mPas
silikon MSIL 30 - 30 shore A , wydłużenie przy zerwaniu 480% ,  lepkość 22000mPas

silikon RTV 118 - 18 shore A , wydłużenie przy zerwaniu 550% ,  lepkość 18000mPas
silikon RTV 134 - 30 shore A , wydłużenie przy zerwaniu 500% ,  lepkość 23000mPas
silikon RTV 137 - 30 shore A , wydłużenie przy zerwaniu 450% ,  lepkość 25000mPassilikony addycyjne - skurcz poniżej 0,1%

Silikon RTV 245 -twardośc 40 shore A -transparentny

SilikonRTV 240 - twardość 25 shore A transparentny

silikon  AD 35 ttwardość 35 shore A czerwony , niskalepkość

Siliko AD 30 twardość 30 shore A zielony , niska lepkość

Silikon AD 20 twardość 20 shore A niebieski , niska lepkość

Silikony które mam w ofercie dzielą się na dwa podstawowe rodzaje . Silikony kondensacyjne i silikony addycyjne.  W obu przypadkach są to 2 składnikowe ciecze które po wymieszaniu w odpowiedniej proporcji utwardzają się uzyskując miękką , elastyczną formę lub detal. Cały proces mieszania i utwardzania odbywa się w temperaturze pokojowej  i można je stosować w warunkach domowych. Wspólną zaletą ich jest to że są antyadhezyjne czyli że prawie nic się do nich nie przykleja (nie wymagają stosowania oddzielaczy jak poliuretany). Nie wymagają pras i pieców jak to ma miejsce w przypadku silikonów utwardzanych na gorąco.
Silikony dwuskładnikowe utwardzane w temp pokojowej mają szerokie zastosowanie . Moja oferta ogranicza się do silikonów które najczęściej wykorzystywane są do odlewania form w ceramice, sztukatorstwie , rapid prototyping, oraz do form przy produkcji świec woskowych, przy wykonywaniu z żywic poliuretanowych i epoksydowych elementów dekoracyjnych.

Pod względem własności użytkowych silikony kondensacyjne są łatwiejsze w stosowaniu .  Mają niższą lepkość oraz niższą cenę. Posiadają również dodatki tiksotropowe i różne katalizatory zmieniające czas życia i czas utwardzenia. Silikony kondensacyjne mają jednak podstawową wadę jakimcjest skurcz  oraz to że kurczą się również w funkcji czasu nie tylko w pierwszych godzinach/dniach utwardzenia .
Silikony addycyjne mają skurcz kilka razy mniejszy i zapewniają wykonanie formy z dokładnością do 0,1%  co niekiedy ma duże znaczenie. Ważną ich cechą jest również stabilność wymiaru w czasie czyli że po kilku miesiącach detale wyjmowane z form mają taką samą wielkość i kształt jak na początku. Silikony addycyjne są droższe od silikonów addycyjnych . Silikony addycyjne są nieszkodliwe w trakcie stosowania w kontakcie z ludzkim ciałem więc można np odlewać własną dłoń nie ryzykując podrażnień.
Kilka słów wprowadzenia o dwuskładnikowych silikonach addycyjnych i kondensacyjnych
Czy wiesz że silikony addycyjne są nieszkodliwe i mogą mieć zastosowanie do odlewania ludzkich części ciała oraz na wykonywanie form do czekoladek i ciast ?

Silikony kondensacyjne ogólnego stosowania odlewnicze. Niski skurcz i niska cena ! Wysoka wytrzymałość na rozciąganie i rozdzieranie